FUESSV50: Thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 28/09/2022

HOSE - 29/09/2022 5:00:00 CH


Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 28/09/2022 như sau:

Các tin liên quan