NKG: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế kiểm toán nội bộ (kèm quy chế)

HOSE - 29/09/2022 4:59:00 CH


Công ty Cổ phần Thép Nam Kim thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế kiểm toán nội bộ (kèm quy chế) như sau:

Các tin liên quan