TCH: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Phát triển nhà Đại Lộc

HOSE - 29/09/2022 4:57:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Phát triển nhà Đại Lộc như sau:

Các tin liên quan