SZC: Quyết định của HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với CTCP Sonadezi Long Thành

HOSE - 29/09/2022 5:09:00 CH


Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức công bố Quyết định của HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với CTCP Sonadezi Long Thành như sau:

Các tin liên quan