FIR: Link công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 29/09/2022 5:26:00 CH


Công ty Cổ phần Địa ốc First Real thông báo link công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Các tin liên quan