HPX: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Qúy Thành

HOSE - 29/09/2022 5:24:00 CH


Đỗ Qúy Thành thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát như sau:

Các tin liên quan