SCR: Bổ sung nội dung báo cáo tình hình quản trị năm 2020

HOSE - 29/09/2022 5:42:00 CH


Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo bổ sung nội dung báo cáo tình hình quản trị năm 2020 như sau:

Các tin liên quan