FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 20/09/2022 đến 27/09/2022

HOSE - 29/09/2022 5:54:00 CH


Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 20/09/2022 đến 27/09/2022 như sau:

Các tin liên quan