LHG: Quyết định về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát

HOSE - 30/09/2022 11:03:00 SA


Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM quyết định về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Long Hậu từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát kể từ ngày 06/10/2022 như sau:

Các tin liên quan