NT2: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

HOSE - 30/09/2022 11:02:00 SA


Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 như sau:

Các tin liên quan