AMD: Quyết định về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát

HOSE - 30/09/2022 1:51:00 CH


Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM quyết định về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát kể từ ngày 06/10/2022 như sau:

Các tin liên quan