AMD: Thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát

HOSE - 30/09/2022 1:49:00 CH


Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chuyển cổ phiếu của  Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát  như sau:

Các tin liên quan