PLP: Quyết định thay đổi niêm yết

HOSE - 30/09/2022 1:40:00 CH


Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM quyết định về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

Các tin liên quan