KPF: Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư dự án Căn hộ du lịch Summit (Đà Nẵng)

HOSE - 30/09/2022 4:52:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư dự án Căn hộ du lịch Summit (Đà Nẵng) như sau:

Các tin liên quan