HAR: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật

HOSE - 30/09/2022 4:52:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

Các tin liên quan