GAB: Quyết định về việc chuyển cổ phiếu từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch

HOSE - 30/09/2022 6:17:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 07/10/2022 như sau:

Các tin liên quan