GAB: Thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch

HOSE - 30/09/2022 6:16:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch như sau:

Các tin liên quan