TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch cấp bảo lãnh cho OMD

HOSE - 30/09/2022 6:11:00 CH


Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch cấp bảo lãnh cho OMD như sau:

Các tin liên quan