DXG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại tỉnh Bình Dương

HOSE - 30/09/2022 6:07:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại tỉnh Bình Dương như sau:

Các tin liên quan