NBP: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%

Tạp chí kinh tế chứng khoán VN - 03/10/2022 6:41:34 CH


Nhiệt điện Ninh Bình sẽ chổt danh sách cổ đông trả cổ tức vào ngày 26/10 tới đây.
 
Ngày 26/10 tới đây CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (mã chứng khoán NBP) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán 8/11/2022.
 
Như vậy với gần 12,87 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhiệt điện Ninh Bình sẽ chi khoảng 19,3 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.
 
Kết quả kinh doanh, năm 2021 Nhiệt điện Ninh Bình đạt 844 tỷ đồng doanh thu, giảm 18,7% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế đạt hơn 26 tỷ đồng, giảm 6,4% so với cùng kỳ.
 
Tính đến 31/12/2021 Nhiệt điện Ninh Bình còn gần 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 22 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 86 tỷ đồng vốn khác thuộc chủ sở hữu.

Các tin liên quan