BSI: Nghị quyết HĐQT kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

HOSE - 04/10/2022 10:02:00 SA


Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo nghị quyết HĐQT kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

Các tin liên quan