OCH: Muốn chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn

VietNam Finance - 04/10/2022 1:55:45 CH


Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (HNX: OCH) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

 
One Capital Hospitality (OCH) muốn chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn.
 
Cụ thể, ngày 14/10, công ty sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến dự kiến từ 20/10 đến 8/11/2022.
 
Trong đó, công ty dự kiến trình cổ đông phương án xử lý nợ khó đòi; thông qua thay đổi địa điểm, trụ sở công ty; chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con, công ty liên kết, các dự án đầu tư, các hợp đồng góp vốn.
 
Cùng với đó, công ty cũng dự kiến thông qua phương án chào bán riêng lẻ để tăng vốn. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chưa công bố nội dung chi tiết để nhà đầu tư nắm bắt.
 
Công ty Cổ phần One Capital Hospitality được thành lập ngày 24/7/2006 với tên gọi trước đây là Công ty Cổ phần Xây dựng – Thương mại Bảo Long, là thành viên của Tập đoàn Đại Dương. One Capital Hospitality hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, quản lý khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ liên quan...
 
Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2022, One Capital Hospitality ghi nhận doanh thu đạt 246,21 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục ghi nhận lỗ 42,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 49 tỷ đồng.
 
Xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong 6 tháng đầu năm, One Capital Hospitality tiếp tục ghi nhận lỗ 37,85 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 50,84 tỷ đồng.
 
Năm nay, One Capital Hospitality đặt mục tiêu doanh thu 991 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 21,54 tỷ đồng. Như vậy, với việc tiếp tục lỗ trong 6 tháng đầu năm, công ty còn cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm 2022.
 

Các tin liên quan