MWG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch cho công ty con vay

HOSE - 04/10/2022 5:16:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch cho công ty con vay như sau:

Các tin liên quan