LHG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

HOSE - 04/10/2022 5:33:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Long Hậu (mã CK: LHG ) như sau:

Các tin liên quan