LHG: Giải trình về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát và phương án khắc phục

HOSE - 04/10/2022 5:28:00 CH


Công ty Cổ phần Long Hậu giải trình về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát và phương án khắc phục như sau:

Các tin liên quan