PC1: Nghị quyết HĐQT về việc dừng chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1- Đại Mỗ

HOSE - 04/10/2022 5:53:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 công bố Nghị quyết HĐQT về việc dừng chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1- Đại Mỗ như sau:

Các tin liên quan