DBT: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh Quy chế phát hành ESOP

HOSE - 05/10/2022 9:59:00 SA


 Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh Quy chế phát hành ESOP như sau:

Các tin liên quan