ACC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ký kết các hợp đồng với CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP

HOSE - 05/10/2022 5:02:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ký kết các hợp đồng với CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP như sau:

Các tin liên quan