OCH: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 05/10/2022 4:58:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu OCH của CTCP One Capital Hospitality như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Nội dung sẽ được gửi lấy ý kiến từ các cổ đông (Quy định tại Nghị quyết số 61/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 28/09/2022):
+ Phương án xử lý nợ khó đòi;
+ Thông qua việc thay đổi địa điểm, trụ sở Công ty;
+ Chuyển nhượng vốn góp tại các Công ty con, Công ty liên kết, các dự án đầu tư, các hợp đồng góp vốn;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án chào bán riêng lẻ để tăng vốn;
          - Nội dung xin ý kiến: + Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.
+ Các nội dung khác phát sinh mà Chủ tịch Hội đồng quản trị thấy cần thiết phải trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 20/10/2022 đến ngày 08/11/2022
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần One Capital Hospitality – Tầng 23, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Các tin liên quan