TVS: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành ESOP trong quý 4/2022

HOSE - 05/10/2022 5:45:00 CH


Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành ESOP trong quý 4/2022 như sau:

Các tin liên quan