FUEKIV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05/10/2022

HOSE - 06/10/2022 5:26:00 CH


Quỹ ETF KIM Growth VN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05/10/2022 như sau:

Các tin liên quan