CKG: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

HOSE - 06/10/2022 5:46:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (mã CK:CKG) như sau:

Các tin liên quan