DXS: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

HOSE - 06/10/2022 5:43:00 CH


Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

Các tin liên quan