TTF: Bổ sung thông tin trình bày trong thuyết minh BCTC năm 2021 đã được kiểm toán

HOSE - 06/10/2022 5:36:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành thông báo bổ sung thông tin trình bày trong thuyết minh BCTC năm 2021 đã được kiểm toán như sau:

Các tin liên quan