FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 28/09/2022 đến 04/10/2022

HOSE - 06/10/2022 5:51:00 CH


Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 28/09/2022 đến 04/10/2022 như sau:

Các tin liên quan