PPS: Đấu giá 4 xe ô tô thanh lý

Doanh nghiệp công bố - 08/10/2022 7:35:00 SA


Đấu giá 4 xe ô tô thanh lý của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
 
1. Loại nội dung: Đấu giá
 
2. Tên đơn vị đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn
 
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
 
4. Địa điểm bán đấu giá: Tại trang đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn
 
5. Tên đơn vị có tài sản: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
 
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: Tầng 7, tòa nhà SUDICO, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 
7. Nội dung tài sản bán: Đấu giá 4 xe ô tô thanh lý của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
 
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 07-10-2022 08:00 đến ngày: 21-10-2022 17:00
 
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 18-10-2022 08:00 đến ngày: 19-10-2022 17:00
 
10. Thời gian bán đấu giá: 24-10-2022 14:00
 
11. Số điện thoại liên hệ: 02462598201/ 028.22455120
 
12. Địa chỉ Email: daugialamson@gmail.com
 
13. Mã chuyển khoản: Daugialamson06100610

File đính kèm: 20221007101007.pdf

Các tin liên quan