AAT: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ

HOSE - 10/10/2022 2:53:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ như sau:

Các tin liên quan