RCC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

HNX - 18/10/2022 8:48:00 SA


.

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan