BTP: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty

HOSE - 18/10/2022 11:13:00 SA


Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông báo Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty như sau:

Các tin liên quan