VFG: Giải trình biến động lợi nhuận BCTC HN và riêng quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 18/10/2022 5:30:00 CH


Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam giải trình biến động lợi nhuận BCTC HN và riêng quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan