VFG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chuyển nhượng phần vốn góp của công ty con

HOSE - 21/10/2022 2:01:00 CH


Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chuyển nhượng phần vốn góp của công ty con như sau:

Các tin liên quan