DRH: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CK ra công chúng

HOSE - 24/10/2022 1:34:00 CH


Công ty Cổ phần DRH Holdings công bố Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CK ra công chúng như sau:

Các tin liên quan