DRH: Đính chính thông tin báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CK ra công chúng

HOSE - 25/10/2022 2:57:00 CH


Công ty Cổ phần DRH Holdings thông báo đính chính thông tin báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CK ra công chúng như sau:

Các tin liên quan