DRH: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 25/10/2022 5:06:00 CH


Công ty Cổ phần DRH Holdings giải trình chênh lệch LNST BCTC HN quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Các tin liên quan