DRH: DRH Holdings báo lãi quý 3 tăng mạnh do đẩy chi phí khác về quá khứ

Vietnam Daily - 26/10/2022 10:25:44 SA


DRH Holdings đạt lãi ròng gần 5 tỷ đồng, gấp 3,12 lần so với cùng kỳ năm ngoái do điều chỉnh các chi phí khác vào kỳ trước.
 
Theo BCTC hợp nhất quý 3/2022, CTCP DRH Holdings (DRH) báo doanh thu thuần trong quý đạt 9,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 205 triệu của cùng kỳ. Lãi gộp ở mức hơn 7 tỷ đồng.
Theo thuyết minh toàn bộ đến từ doanh thu cung cấp dịch vụ, không ghi nhận doanh thu từ mảng bất động sản. 
Đáng chú ý, doanh thu tài chính gấp 6,4 lần lên hơn 8 tỷ đồng, song chi phí tài chính cũng gấp 2,4 lần do chi phí lãi vay phát sinh mạnh. 
Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh từ 1,3 tỷ đồng lên 3,7 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận thuần của doanh nghiệp đạt hơn 1 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ.

 
 Nhờ điều chỉnh cho phí vào kỳ trước, DRH báo lãi tăng mạnh.
 
Bên cạnh đó, DRH Holdings cũng ghi nhận lợi nhuận khác tăng đột biến với đạt 6,7 tỷ đồng do doanh nghiệp điều chỉnh chi phí khác giảm đã đưa vào kỳ trước. Đây cũng là yếu tố giúp DRH Holdings đạt lãi ròng gần 5 tỷ đồng, gấp 3,12 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 9 tháng, DRH ghi nhận doanh thu thuần đạt 36,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 10,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 303% và 65%. 
Tính đến 30/09, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 3.823 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm chủ yếu do gia tăng khoản phải thu ngắn hạn khác từ 709 tỷ đồng lên 1.122 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, công ty ghi nhận thêm khoản phải thu về cho vay dài hạn hơn 219 tỷ đồng và khoản đầu tư vào công ty liên kết (CTCP Khoảng sản và Xây dựng Bình Dương - KSB) ghi nhận 845 tỷ đồng, tăng 21,9%.
Nợ phải trả của doanh nghiệp hơn 2.198 tỷ đồng, tăng 17,8% so với đầu năm bởi tăng các khoản vay tài chính ngắn hạn. Tính đến cuối quý 3, dư nợ vay tài chính của DRH là 814 tỷ đồng, toàn bộ là vay ngắn hạn.
 

Các tin liên quan