DSN: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

HOSE - 31/10/2022 5:56:00 CH


Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt như sau:

Các tin liên quan