ACC: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

HOSE - 01/11/2022 4:49:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng như sau:

Các tin liên quan