CMV: Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng và các vấn đề khác

HOSE - 01/11/2022 5:47:00 CH


Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng và các vấn đề khác như sau:

Các tin liên quan