DSN: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

HOSE - 01/11/2022 5:58:00 CH


Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt như sau:

Các tin liên quan