ACC: Nghị quyết HĐQT thông qua ký HĐXD với AHP

HOSE - 07/11/2022 9:57:00 SA


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC công bố nghị quyết HĐQT thông qua ký HĐXD với AHP như sau:

Các tin liên quan